Thorsø Høje Sogne

HVOR SKAL JEG HENVENDER MIG VED....

Fødsel:

 

Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.

 

Er forældrene ikke gift:

Faderskab skal anmeldes ved at afgive en omsorgs- og ansvarserkæring på

www.borger.dk

Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver

fælles forældremyndighed.

 

 

Navngivning:

Navngivning foretages på www.borger.dk

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

 

 

Dåb:

Dåb aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

 

Kirkelig vielse:

Henvendelse til sognepræsten med hensyn til aftale om dato.

Prøvelsesattesten, som udfærdiges på rådhuset, afleveres til sognepræsten

sammen med navne og adresser på to vidner.

 

Indmeldelse i Folkekirken:

Vil du gerne være medlem af Folkekirken?

Det kan gøres sådan:

1. Du kan udfylde denne  blanket:

    Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken

   Som sendes eller afleveres: Kirkekontor-Landsogne, Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa

Eller:

2. Du kan kontakte én af sognepræsterne.

 

Navneændring:

Navneændring foretages på www.borger.dk

Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr på navneændringer på 490 kr.

 

Navneændring på bryllupsdagen foretages på www.borger.dk

Navneændringen er i de fleste tilfælde gratis.

 

Dødsfald:

Anmeldelse af dødsfald skal foretages på www.borger.dk.

Bedemanden kan være behjælpelig med indberetning.

Anmeldelsen skal foretages senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Samtidig aftales dato for bisættelse eller begravelse.

 

 

Ønskes besøg af sognepræsten:

Sognepræsten kan kontaktes hvis man ønsker besøg hjemme.

Pårørende, naboer eller venner, som er bekendte med, at en person

ønsker besøg, er også altid velkomne til at henvende sig.

 

 

Kontakt vedr. kirken/kirkegården

graver/medhjælper:

Tlf.nr. : 60489150 - træffes bedst kl. 12.00 - 13.00.

Er der noget, du mangler her på hjemmesiden?

Hvis ja, kan du altid sende en E-Mail til 8236@sogn.dk  eller kontakte os. Hvordan? Klik lige her.

Del dette: